Sorvausta tankoautomaattitekniikalla tämän päivän vaatimuksilla

Toimimme jatkuvan kehittämisen periaatteella

Pitkät suhteet niin asiakkaisiin kuin työntekijöihinkin

Laatutyötä tankoautomaattisorvilla tänään ja huomenna. Vuodesta 1982.

Asiakaslähtöinen kumppanuus

Autamme asiakkaitamme menestymään toteuttamalla pitkäjänteistä yhteistyötä asiakasarvon jatkuvaksi kasvattamiseksi. Lupaamme henkilökohtaista ja kilpailun kärkeen kuuluvaa asiakaspalvelua.

Jatkuva parantaminen

Kehitämme yritystämme osaamispainotteisesti asiakkaittemme etuja ajatellen. Ajantasainen laitteisto yhdistettynä innovatiivisiin työmenetelmiin ja edistykselliseen laadunhallintaan mahdollistavat paremmat tuotteet kustannustehokkaammin.

Monipuoliset palvelut

Räätälöimme palvelut vastaamaan täsmällisesti muuttuvia tarpeitanne. Toteutamme parhaat tuotantoratkaisut tuotteenne koko elinkaaren ajalle käsittäen tuotesuunnittelun, sarjavalmistuksen ja varaosatoimitukset.

Osaaminen

Työstämme teräksen, kuparin, alumiinin, titaanin ja erilaisten seosmetallien lisäksi myös jalometalleja sekä muovia. Raaka-aineiksi soveltuvat pyörötankojen lisäksi profiilit, joiden avulla saavutetaan monipuolisia tuoteominaisuuksia sekä materiaalisäästöä.

Tyypillisiä valmistamiemme osien tuotenimikkeitä ovat:

 • Kiinnityskomponentti: erikoisruuvi, erikoismutteri, pultti, kierretanko, kierremuhvi
 • Voimansiirto-osat: epäkeskoakseli, kara, adapteri, lukkotappi, hammaspyörä
 • Yleisosat: laakeriholkki, nivel, prikka, rulla, tulppa, nippa
Tuotteissanne tarvittavat jatkojalostuspalvelut hoituvat kauttamme kilpailukykyisen yhteistyöverkoston avulla, joista esimerkkeinä mainittakoon elektrolyyttiset pintakäsittelyt, lämpökäsittely, hionta, maalaus, prässityöt ja kokoonpanot.

Konekanta

Monipuolisen konejoukkomme avulla toteutamme asiakkaiden erilaiset tarpeet kuhunkin työhön parhaiten soveltuvalla laitteistolla. Vuosittaiset investoinnit tuovat paitsi lisäkapasiteettia ja korvaavuutta aikaisempaan konekantaan, mutta myös laajentavat palveluntarjontaamme aina johonkin ajankohtaiseen suuntaan. Kaikissa sorveissamme on vastakara, pyörivät työkalut ja Y-akseli, joten voimme valmistaa monimutkaisiakin jyrsintöjä ja porauksia sisältävät kappaleet valmiiksi kaikissa kokoluokissa, tarkkuudesta tai laadusta tinkimättä. Tyypillisesti valmistamme kappaleita halkaisija-alueella Ø1,5mm-Ø50mm.

Menetelmäkehitys

Tarkastelemme aina tilauksen saatuamme, minkälaisen eteenpäin suuntaavan askeleen voisimme ottaa edellisestä valmistuskerrasta.

 • Optimoimme työstöohjelmia tehokkaammiksi
 • Toteutamme tuotteisiin erikoisominaisuuksia kekseliäillä työkaluratkaisuilla
 • Hyödynnämme työstökoneiden tekniset mahdollisuudet täysimääräisesti
 • Toteutamme asiakaskohtaisia ratkaisuja tilausinformaation käsittelyyn, dokumentointiin ja logistiikkaan

LEAN-ajattelu

Ymmärrämme hyvin selvästi, että meille maksettu hinta on vastinetta asiakkaalle tuotetusta arvosta. Tehtävämme on lisätä jatkuvasti asiakasarvon tuotantoa, mutta myös tunnistaa sekä vähentää arvoa tuottamatonta tekemistä. Siksipä kehitämme toimintaamme väsymättömästi LEAN-periaatteiden mukaisesti eliminoidaksemme hukkaa ja aikaansaadaksemme virtausta.

Laatuajattelu

Hyödynnämme uudistuneen ISO9001:2015 laatujärjestelmästandardin keskeisimpiä periaatteita toiminnassamme:

 • Yritysrajapintaan vaikuttavat prosessit ovat systemaattisesti kuvattu ja vastaavat käytännön toimintatapoja
 • Asiakastarpeiden täyttymättömyyteen potentiaalisesti johtavat riskit tunnistetaan
 • Riskien vaikuttavuuden ja vakavuuden arvioiminen toteutetaan FMEA-periaatteen mukaisesti
 • Keskeisten riskien realisoituminen estetään ja negatiivisia vaikutuksia minimoidaan kontrollisuunnitelman avulla
Tuotelaadun hallinnassa käytämme riskiperustaista ajattelutapaa:

 • Vastaamme reklamaatioihin kirjallisesti
 • Estämme jo valmistuneiden poikkeavien tuotteiden päätymisen asiakkaalle tuotannossa ja varastossa tehtävän laajuustarkastelun avulla
 • Poikkeamille etsitään juurisyyt, joihin korjaavat dokumentoidut toimenpiteet kohdistetaan
 • Ennalta ehkäisemme myös muissa tuotteissa saman tyyppisen poikkeaman ilmaantumista ohjeistuksia sekä työmenetelmiä päivittämällä

Palvelut

Teemme tuotesuunnittelutyötä yhdessä asiakkaiden kanssa. Suunnitteluun kuuluu muun muassa tolerointi ja tuotteen hienomekaanisten ominaisuuksien määrittäminen. Suunnittelussa huomioidaan tuotteen tehokas valmistettavuus. Autamme suunnittelemaan optimaalisen tuoterakenteen ja toteutamme valmistusratkaisut, joiden avulla minimoidaan tuotteen koko elinkaaren aikaiset kokonaiskustannukset.

Tuotteen suunnitteluprosessi tehostuu monin tavoin:

 • Tuotesuunnittelun läpimenoaika lyhenee ja tarvittava resurssipanostus pienenee
 • Tuotekonstruktio saadaan varhaisessa vaiheessa sarjavalmistettavaan muotoon
 • Tuotepiirustusten laatu paranee
 • Myöhemmät revisiomuutostarpeet ja romutukset vähenevät

Valmistamme prototyypit nopeasti ja toimitamme ne suoraan suunnittelijan pöydälle. Osallistumme tuotesuunnitteluvaiheessa laboratorio- ja kenttätesteihin, joissa pystymme välittömästi kertomaan muutosmahdollisuuksista ja arvioimaan niiden vaikutuksia.

Tuotantotekninen suunnitteluneuvonta soveltuu tuotteiden konseptointivaiheen ja prototyyppien tekemiseen sekä erittäin hyvin myös sarjavalmistettavien komponenttien uudelleensuunnitteluun. Neuvonta auttaa tuote- ja kustannusrakenteen kokonaisoptimoinnissa.

Asiakkaan tuotteita valmistetaan ja toimitetaan kulloinkin haluttu täsmällinen määrä. Tilauksen tultua tehdään muutostarve-analyysi edelliseen valmistuskertaan nähden, mikä helpottaa revisiomuutoksien hoitamista ja päivittyneet asiakastarpeet toteutuvat joustavasti.

Säilytämme tuotantovalmiudet, työohjeet ja dokumentit tuotteen vaivattoman uudelleentekemisen varmistamiseksi. Sen sijaan raaka-aineita, puolivalmisteita tai valmiita tuotteita ei jätetä tuotantoon odottamaan seuraavaa tilausta.

Tilausohjautuvalla tuotannolla pystytään vastaamaan joustavasti epätasaiseen tuotevolyymiin sekä useasti päivittyviin tuoteominaisuuksiin tilanteissa, joissa prototyyppivaihe on jo ohitettu, mutta varasto-ohjautuvalla tuotannolla saavutettavat edut eivät vielä toteutuisi.

Asiakkaan kanssa voidaan sopia myös revisionhallinnan ylläpitämisestä, jolloin vanhempien tuoterevisioiden tekeminen onnistuu ketterästi vaikkapa varaosatarpeeseen.

Varastoimme asiakkaiden tuotteita lähetysvalmiiksi pakattuina omassa toimipisteessämme. Asiakas tekee varastotuotteiden kotiinkutsut pienissä erissä tiheällä syklillä. Toimitamme tuotteet lyhyellä toimitusajalla suoraan asiakkaan tuotantolinjalle.

Huolehdimme valmisvaraston korkeasta palvelutasosta. Tuotantomme eräkoot ja ajoitus optimoidaan vastaamaan asiakkaan tuotantotarpeeseen. Asiakkaan varastoon sitoutunutta pääomaa vapautuu ja päästään nauttimaan Just-In-Time-periaatteen monipuolisista hyödyistä.

Tarkoin selvitetyt asiakasvaatimukset ja proaktiivinen laatukontrollimme tarkoittaa laadukkaita tuotteita kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti.

Valmisvarastointiin soveltuvat parhaiten tuotenimikkeet, joilla on vakiintunut volyymi ja tuotekonstruktio. Valmisvarastoinnilla voidaan optimoida hankinnan kokonaiskustannuksia. Optimointi toteutuu joustavasti toteutettavilla informaatio- ja logistiikkaratkaisuilla sekä tuotekohtaisten valmistusmenetelmien väsymätömällä trimmaamisella.

Valmistuotevarastointi voidaan hoitaa myös kolmannen osapuolen toimesta. Tällöin asiakas saa vähennettyä suorien toimittajien määrää ja hyödynnettyä jo valmiiksi muilla tuotenimikkeillä käytössä olevia tilaus-toimitusprosesseja.

Referenssit

Autamme tuotelaadulla kilpailevia vientiyrityksiä pärjäämään maailmanmarkkinoilla toimittamalla heidän laitteisiinsa toiminnallisuuden kannalta kriittisiä avainkomponentteja.

Valmistamiamme osia käytetään moninaisissa käyttökohteissa, kuten koneenrakennuksessa, talotekniikassa, mittalaitteissa, opto-elektroniikassa tai lääketieteellisissä instrumenteissa. Asiakassuhteidemme pitkäaikaisuuden salaisuuksina voidaan mainita muun muassa komponenttien ja toiminnan ensiluokkainen laatu, hyvin toiminut yhteistyö kilpailukykyisillä ehdoilla sekä asiakaslisäarvon jatkuva kasvattaminen.

Kykenemme täyttämään asiakkaiden tiukat toimialakohtaiset vaatimukset:

 • ISO/TS 16949:2009 Autoteollisuus
 • AQAP 2110 Puolustusvälineteollisuus
 • EN 9100 Ilmailuteollisuus
Palvelemme muun muassa seuraavia yrityksiä:

Yhteystiedot