Palvelut

Tuotantotekninen suunnitteluneuvonta

Teemme tuotesuunnittelutyötä yhdessä asiakkaiden kanssa. Suunnitteluun kuuluu muun muassa tolerointi ja tuotteen hienomekaanisten ominaisuuksien määrittäminen. Suunnittelussa huomioidaan tuotteen tehokas valmistettavuus. Autamme suunnittelemaan optimaalisen tuoterakenteen ja toteutamme valmistusratkaisut, joiden avulla minimoidaan tuotteen koko elinkaaren aikaiset kokonaiskustannukset.

Tuotteen suunnitteluprosessi tehostuu monin tavoin:

  • Tuotesuunnittelun läpimenoaika lyhenee ja tarvittava resurssipanostus pienenee
  • Tuotekonstruktio saadaan varhaisessa vaiheessa sarjavalmistettavaan muotoon
  • Tuotepiirustusten laatu paranee
  • Myöhemmät revisiomuutostarpeet ja romutukset vähenevät

Valmistamme prototyypit nopeasti ja toimitamme ne suoraan suunnittelijan pöydälle. Osallistumme tuotesuunnitteluvaiheessa laboratorio- ja kenttätesteihin, joissa pystymme välittömästi kertomaan muutosmahdollisuuksista ja arvioimaan niiden vaikutuksia.

Tuotantotekninen suunnitteluneuvonta soveltuu tuotteiden konseptointivaiheen ja prototyyppien tekemiseen sekä erittäin hyvin myös sarjavalmistettavien komponenttien uudelleensuunnitteluun. Neuvonta auttaa tuote- ja kustannusrakenteen kokonaisoptimoinnissa.

Tilausohjautuva tuotanto

Asiakkaan tuotteita valmistetaan ja toimitetaan kulloinkin haluttu täsmällinen määrä. Tilauksen tultua tehdään muutostarve-analyysi edelliseen valmistuskertaan nähden, mikä helpottaa revisiomuutoksien hoitamista ja päivittyneet asiakastarpeet toteutuvat joustavasti.Säilytämme tuotantovalmiudet, työohjeet ja dokumentit tuotteen vaivattoman uudelleentekemisen varmistamiseksi. Sen sijaan raaka-aineita, puolivalmisteita tai valmiita tuotteita ei jätetä tuotantoon odottamaan seuraavaa tilausta.

Tilausohjautuvalla tuotannolla pystytään vastaamaan joustavasti epätasaiseen tuotevolyymiin sekä useasti päivittyviin tuoteominaisuuksiin tilanteissa, joissa prototyyppivaihe on jo ohitettu, mutta varasto-ohjautuvalla tuotannolla saavutettavat edut eivät vielä toteutuisi.

Asiakkaan kanssa voidaan sopia myös revisionhallinnan ylläpitämisestä, jolloin vanhempien tuoterevisioiden tekeminen onnistuu ketterästi vaikkapa varaosatarpeeseen.

Varasto-ohjautuva tuotanto

Varastoimme asiakkaiden tuotteita lähetysvalmiiksi pakattuina omassa toimipisteessämme. Asiakas tekee varastotuotteiden kotiinkutsut pienissä erissä tiheällä syklillä. Toimitamme tuotteet lyhyellä toimitusajalla suoraan asiakkaan tuotantolinjalle.Huolehdimme valmisvaraston korkeasta palvelutasosta. Tuotantomme eräkoot ja ajoitus optimoidaan vastaamaan asiakkaan tuotantotarpeeseen. Asiakkaan varastoon sitoutunutta pääomaa vapautuu ja päästään nauttimaan Just-In-Time-periaatteen monipuolisista hyödyistä.

Tarkoin selvitetyt asiakasvaatimukset ja proaktiivinen laatukontrollimme tarkoittaa laadukkaita tuotteita kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti.

Valmisvarastointiin soveltuvat parhaiten tuotenimikkeet, joilla on vakiintunut volyymi ja tuotekonstruktio. Valmisvarastoinnilla voidaan optimoida hankinnan kokonaiskustannuksia. Optimointi toteutuu joustavasti toteutettavilla informaatio- ja logistiikkaratkaisuilla sekä tuotekohtaisten valmistusmenetelmien väsymätömällä trimmaamisella.

Valmistuotevarastointi voidaan hoitaa myös kolmannen osapuolen toimesta. Tällöin asiakas saa vähennettyä suorien toimittajien määrää ja hyödynnettyä jo valmiiksi muilla tuotenimikkeillä käytössä olevia tilaus-toimitusprosesseja.